HANSA-PARK

drugorzednej nawigacji

Rollercoaster

Tresc

Dane teleadresowe

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Am Fahrenkrog 1
D-23730 Sierksdorf

Telefon: +49 (0) 45 63 / 4 74 - 0
Telefaks: +49 (0) 45 63 / 4 74 - 100
Email: infos[at]hansapark.de

Prezes Zarządu:

Christoph Andreas Leicht

Sąd Gospodarczy:

Lübeck, HRA 1196

Nr Ident. Podatkowej:

DE 135234333

Udziałowiec z odpowiedzialnością osobistą:

Christoph Andreas Leicht,
HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark
Verwaltungs-GmbH
Siedziba Sierksdorf RG Lübeck HRB 12988 HL

Koncepcja i Realizacja:

New Communication GmbH & Co. KG
Werbe- und Marketingagentur
Jägersberg 23
D-24103 Kiel

Telefon: +49 (0) 431 / 90 60 7-0
Telefaks: +49 (0) 4 31 / 90 60 7-77
Email: hello[at]new-communication.de
Web: www.new-communication.de

Odpowiedzialność:

Pomimo wielokrotnego sprawdzania treści, HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG nie przejmuje odpowiedzialności za kompletność, aktualność i prawdziwość udostępnionych danych.

Oile HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co.KG nie dopuścił się udowodnionego umyślnego lub rażącego zaniedbania, to roszczenia o odszkodowania ze względu na szkody materialne lub niematerialne, które powstały na skutek (nie-) wykorzystania podanych treści lub poprzez błędne względnie niepełne informacje, są zasadniczo wykluczone.

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co.KG ma w każdej chwili prawo do zmiany części strony lub całości oferty, do jej uzupełnienia, wymazania lub wykluczenia z publikacji.

Pomimo starannej kontroli treści, nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za treść linków obcych. Za treść stron do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest wyłącznie ich użytkownik.

© Copyright / Adnotacja o zastrzeżeniu praw autorskich:

Die HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG

Wszelkie logo, grafika, teksty i marki znajdujące się na stronie internetowej HANSA-PARK www.hansapark.de objęte są ochroną tytułem praw autorskich oraz praw do znaku towarowego i innych praw w odniesieniu do własności marki.

Przedsiębiorstwo HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG jest wyłącznym i jedynym właścicielem praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz praw do marki. Dopuszcza się pobieranie, względnie publikowanie grafiki i tekstów niniejszej strony internetowej, wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego użytku lub w ramach i zakresie redakcyjnego sporządzania sprawozdań, przy założeniu jednak, że przy każdej publikacji zostanie w sposób jednoznaczny i wyraźny zaprezentowany tekst o prawach autorskich i własności przedsiębiorstwa HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG oraz gdy HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG przed każdą publikacją otrzyma pierwszy egzemplarz (prosimy wysyłać go na adres: HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG, Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf).

Wszelkie użytkowanie wychodzące poza te ramy, publikacja i/lub przekazywanie dalej treści stron internetowych przedsiębiorstwa HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG www.hansapark.de wymaga pisemnej zgody HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG, co pozwoli na uniknięcie wysuwania roszczeń o odszkodowanie tytułem naruszenia praw autorskich.

Źródła zdjęć:

© Sergey - Fotolia.com

marginalny Tresc