HANSA-PARK

drugorzednej nawigacji

Rollercoaster

Tresc

Ochrona danych

Zobowiązani do ochrony Państwa danych online

Również online chcemy zaoferować Państwu taki serwis, jaki Państwo od nas oczekują. Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych gości i użytkowników mają przy tym dla HANSA-PARK wysoki priorytet.

Poniższe oświadczenie dotyczące ochrony danych wyjaśnia, jakie informacje my, czyli - HANSA-PARK-Freizeit - und Familienpark GmbH & Co. KG - rejestrujemy podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz w jaki sposób informacje te są wykorzystywane i chronione. Nie dotyczy ono stron internetowych przedsiębiorstw i/albo osób prywatnych, które posiadają link do tej lub do innej strony internetowej HANSA-PARK.

W jakim celu dane osobowe?

W celu uzyskania dostępu do naszej publicznej strony internetowej, dane osobowe nie są zasadniczo potrzebne. Może się zdarzyć, że w ramach określonych aplikacji, będą Państwo pytani o dane osobowe. Jeśli nie będą Państwo chcieli podzielić się swoimi danymi osobowymi, to ewentualnie nie będziemy mogli

 • udzielić Państwu dostępu do określonych części naszej strony internetowej,
 • opracować Państwa zamówienia lub rezerwacji,
 • przysyłać Państwu newsletter,
 • przysyłać Państwu pożądanych informacji,
 • w ogóle nawiązać z Państwem kontaktu.

Pobrane dane

Pobieramy od Państwa dwa różne rodzaje danych

a) Dane udostępnione przez Państwa
Z naszej strony prosimy Państwa o podanie danych w naszych formularzach rejestracyjnych lub online w następujących przypadkach:

 • korzystanie z naszego "Online-Shops"
 • zamawianie talonów
 • zapytanie o rezerwację, zamówienia, akredytacja dziennikarzy itp., poprzez nasze strony internetowe
 • rejestracja w celu otrzymywania naszego newsletter
 • korzystanie z naszego "formularza kontaktowego" na naszych stronach internetowych
 • korzystanie z naszej „Tuby HANSA-PARK“, systemu do feedbacku HANSA-PARK-u na miejscu w parku
 • wyrażenie przez Państwa zainteresowania dotyczącego produktów lub usług HANSA-PARK-u
 • podczas udziału w naszych konkursach.

Następujące dane są z reguły niezbędne w naszych formularzach online, aby opracować Państwa zapytanie, rejestrację lub zamówienie:

 • Pan/Pani
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Ulica i numer domu,
 • Kod pocztowy, miejscowość i kraj,
 • Adres e-Mail
 • ewent. data urodzenia
 • ewent. numer telefonu lub telefonu komórkowego
 • ewent. informacje płatnicze

W niektórych formularzach znajdują się dodatkowo niezobowiązujące pola. Mogą je Państwo wypełnić, jeśli chcą Państwo mieć swój wkład w poprawie naszych usług dla Państwa.

b) Dane pobierane automatycznie na naszej stronie internetowej

Protokół adresu IP
Podczas odwiedzin naszej strony internetowej protokołujemy Państwa adres IP (to znaczy adres internetowy Państwa komputera, a nie Państwa adres mailowy) i inne ogólne dane użytkownika. Informacje o tym, które części naszych stron internetowych Państwo odwiedzają oraz jako długo tam przebywają, są dodawane do tych samych danych użytkownika wszystkich osób korzystających z naszej strony. W ten sposób w anonimowym postępowaniu bez możliwości dotarcia do poszczególnych osób i przy całkowitym wykluczeniu danych osobowych wszelkiego rodzaju, otrzymujemy ogólną liczbę odwiedzających, średni czas odwiedzania strony, rodzaje odwiedzanych stron itd.

Te połączone dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, pomagają nam w ocenie i ulepszaniu naszych produktów i usług.

Cookies

W przypadku Cookies chodzi o małe pliki tekstowe, które wpisywane zostają do tymczasowej pamięci przeglądarki internetowej użytkownika. Cookies pozwalają na ponowne rozpoznanie przeglądarki. Również HANSA-PARK używa "cookies", aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzysta się ze strony oraz czy wszystko funkcjonuje bezproblemowo.
Nasze cookies nie rozpracowują żadnych danych osobowych. Przez cookies nie można również wyczytać z Państwa komputera żadnych informacji. Nie dochodzi również do kontaktu z cookies innych stron internetowych, znajdujących się na Państwa twardym dysku. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

W ustawieniach Państwa przeglądarki mogą Państwo odrzucić przyjmowanie cookies. Może wtedy zdarzyć się tak, że już nie będą dostępne wszystkie informacje i aplikacje na naszej stronie lub nie będą one funkcjonować bezproblemowo.

Click through URL

„Click through URLs“ to linki, w szczególności zawarte w niektórych e-mailach, na których kliknięcie doprowadzi Państwa tylko droga przez nasz system komputerowy do strony, którą chcieli Państwo osiągnąć. W ten sposób mierzymy zainteresowania określonych tematów. Informacje te nie są łączone z indywidualnymi adresami mailowymi.

Jeżeli wykonamy dla Państwa jakąś konkretną usługę lub nastąpi zakup online naszych produktów, wtedy Państwa adres mailowy zostanie wpisany do pamięci naszych dokumentów, o ile jest to dopuszczalne zgodnie z regulacją ustawową.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić nasz newsletter, potrzebujemy oprócz Państwa adresu e-mailowego jeszcze potwierdzenie, że są Państwo właścicielem podanego adresu mailowego oraz że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dane te pobierane są tylko w tym celu, aby móc przysyłać Państwu newslettera i do udokumentowania naszego upoważnienia do tej czynności. Nie następuje przekazanie tych danych do osób trzecich. Zamówienie newslettera oraz wyrażenie zgodny na wpisanie do pamięci Państwa adresu mailowego mogą Państwo w każdej chwili odwołać.

Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu własnej, technicznej administracji stron internetowych oraz do spełniania Państwa życzeń i wymagań, jak i do zapytań o prospekty i zamówień biletów sezonowych. W tych przypadkach wykorzystujemy również te dane do własnych ankiet, dotyczących naszych produktów oraz w celach marketingowych, ale również i wtedy w stopniu odpowiednim do każdego specyficznego przypadku. Tylko wtedy ujawnimy dane wobec placówek państwowych, jeśli będzie to uwarunkowane ustawowo. Nasi pracownicy zostają zobowiązani przez nas do zachowania tajemnicy. W żadnym przypadku nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

Korzystanie z etracker

Na naszej stronie internetowej zostają zbierane i zapisywane dane za pomocą technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com) w celach marketingowych i w celu optymalizacji naszej oferty. Z tych danych można utworzyć pod pseudonimem profile użytkowników. W tym celu mogą również zostać wykorzystane cookies. W przypadku cookies chodzi o małe pliki tekstowe, które wpisywane zostają do tymczasowej pamięci przeglądarki internetowej użytkownika. Cookies pozwalają na ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Również HANSA-PARK używa "cookies", aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzysta się ze strony oraz czy wszystko funkcjonuje bezproblemowo.

Dane pobrane za pomocą technologii etracker nie zostaną wykorzystane bez oddzielnie udzielonej zgody danej osoby na to, aby zidentyfikować osobiście użytkownika tej strony oraz nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi pod pseudonimem. W każdej chwili można sprzeciwić się - ze skutkiem na przyszłość -pobieraniu i zapisywaniu danych.

Państwa decyzja

Na pisemne zapytanie HANSA-PARK poinformuje Państwa, jakie dane dotyczące Państwa osoby (np. nazwisko, adres) zostały przez nas zapisane.

Na naszej stronie internetowej my.hansapark.de mają Państwo możliwość do samodzielnego usunięcia swojego konta pod punktem w menu "Moje dane". Proszę kliknąć na przycisk "Usuń konto" i stosować się do kolejnych kroków.

Obecnie nie jest to możliwe, aby na innych stronach internetowych HANSA-PARK dokonać samodzielnego usunięcia względnie dezaktywowania swoich własnych danych osobowych. Uczynimy to chętnie na Państwa życzenie. Proszę przysłać nam odpowiedni e-mail do naszego rzecznika ochrony danych na adres datenschutz[at]hansapark.de.

Bezpieczeństwo

W celu ochrony zebranych u nas Państwa danych osobowych przed niepożądanym i bezprawnym wykorzystaniem, dokonaliśmy obszernych zabezpieczeń technicznych i zakładowych. Nasze systemy ochronne są regularnie kontrolowane i dopasowywane do postępu technologicznego.

Między innymi chronimy Państwa dane klienta przez odpowiednie hasła oraz serwery, które chronione są przez tak zwane "firewalls". Dane, które przesyłają nam Państwo podczas korzystania z naszej strony, przekazywane są do nas za pośrednictwem technologii kodowania SSL (Secure Socket Layer).

Serwery dla naszych stron znajdują się w Norymbergii i Falkenstein w Niemczech.

Linki i ogłoszenia osób trzecich na stronie internetowej HANSA-PARK

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które prowadzone są przez niezależne osoby trzecie, pomimo, że zawierają ewentualnie logo i marki HANSA-PARK-u i dlatego wyglądają podobnie jak strony utrzymywane przez HANSA-PARK.
Ta okoliczność powinna zostać przedstawiona na danej obcej stronie internetowej w warunkach użytkowania albo w wytycznych dotyczących ochrony danych.

HANSA-PARK nie ma żadnej kontroli nad treścią lub prowadzeniem obcej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie. Ponadto HANSA-PARK nie jest również odpowiedzialny za wypełnienie zamówień lub usług, dokonanych za pośrednictwem tej obcej strony, ani też HANSA-PARK nie jest również odpowiedzialny za wytyczne dotyczące ochrony danych, znajdujących się na takich stronach internetowych.
Te obce strony internetowe zbierają ewentualnie dane użytkowników, jeśli zostaną kliknięte. Proszę poinformować się o wytycznych dotyczących ochrony danych na tych stronach.

Wytyczne dotyczące ochrony danych, warunki użytkowania oraz ogólne warunki handlowe

Poniższa wytyczna ochrony danych obowiązuje w powiązaniu z naszymi warunkami użytkowania oraz ogólnymi warunkami handlowymi.

Aktualizacja i zmiana wytycznej ochrony danych

HANSA-PARK może stale aktualizować tę wytyczną ochrony danych oraz może ją w każdej chwili zmienić. Jeżeli macie Państwo uwagi lub pytania dotyczące wytycznych ochrony danych tej strony internetowej, proszę skontaktować się z nami przez e-mail.

Obowiązywanie wytycznej ochrony danych

Korzystanie z tej strony internetowej następuje stosownie do wytycznej ochrony danych. Jeśli Państwo nie zgadzają się z tą wytyczną, to prosimy o nie korzystanie z naszej strony.

Państwa osoba kontaktowa

W przypadku pytań, komentarzy lub zażaleń dotyczących naszego oświadczenia o ochronie danych i przetwarzaniu Państwa osobistych danych, mogą Państwo zwrócić się pisemnie do naszego rzecznika ochrony danych, który jest do Państwa dyspozycji pod następującym adresem:

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Wolfgang Wiemann
Am Fahrenkrog 1
23730 Sierksdorf
Email: datenschutz[at]hansapark.de

Do dalszych pytań jesteśmy również w każdej chwili do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym infos[at]hansapark.de lub telefonicznie pod numerem telefonu +49(0)4563 / 474-0.

marginalny Tresc