HANSA-PARK

drugorzednej nawigacji

Rollercoaster

Tresc

Regulamin parku

Serdecznie witamy – Regulamin parkowania i porządku na parkingu dla odwiedzających HANSA-PARK

Dla Państwa rozpoczynają się teraz godziny odkrywania i przeżyć w jedynym w Niemczech rodzinnym i tematycznym parku rozrywki nad morzem. Życzymy Państwu przy tym wiele radości i zabawy. Proszę jednak zawsze działać ostrożnie i zważać na inne osoby. Oznacza to przede wszystkim, bycie odpowiedzialnym za siebie i innych i stosowanie się do reguł zabawy i uprzejmości. Prosimy Państwa o dokładne stosowanie się do następujących reguł, obowiązujących na terenie całego parku (park i parking) i stanowiących podstawę naszych relacji podczas Państwa odwiedzin.

Regulamin parku (PDF)

1. Parkowanie

Na naszych parkingach obowiązują zasady i znaki Kodeksu drogowego (niem. StVO).
Aby zapewnić bezkolizyjny ruch na tym terenie, należy dokładnie stosować się do instrukcji naszej ochrony na parkingach. Proszę parkować samochód wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli zaparkują Państwo samochód poza wyznaczonym miejscem i staną się w ten sposób przeszkodą w ruchu, musimy zlecić odholowanie tego samochodu na Państwa ryzyko i na Państwa koszt. Opłatę parkingową pobieramy za udostępnione miejsce do parkowania (parking), ale nie za strzeżenie samochodu. Dlatego też proszę przy pozostawianiu samochodu zawsze sprawdzać, czy zamknięte zostały, drzwi, okna, bagażnik i szyberdach oraz nie zostawiać w pojeździe żadnych widocznych przedmiotów. Prosimy Państwa również o nie pozostawianie w samochodzie żadnych zwierząt. Za szkody, powstałe w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych takich jak wichura, gradobicie, eksplozja i pożar, oraz przy kradzieży lub uszkodzeniu Państwa samochodu przez inną osobę, nie ponosimy odpowiedzialności. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli szkoda została spowodowana przez nieuwagę lub umyślnie przez pracowników naszego parku. Jednakże o odszkodowanie można się ubiegać tylko wtedy, jeśli szkodę zgłosili Państwo naszemu pracownikowi przed opuszczeniem parkingu.

2. Bilet wstępu

Na teren parku rozrywki można wchodzić przez oznaczone wejścia tylko z ważnym biletem wstępu. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, mogą wchodzić na teren parku tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Bilety wstępu należy zachować podczas całego pobytu i okazywać na żądanie. Bilety wstępu ważne są tylko na jedno wejście podczas trwającego sezonu. Uprawnienie do wejścia wygasa wraz z opuszczeniem terenu parku. Ponowne wejście jest możliwe tylko z ważnym stemplem na ręce.
Nasze ceny wstępu są cenami kompletnymi i zawierają wielokrotne korzystanie ze wszystkich znajdujacych się w użyciu urządzeń przejażdżkowych, wszystkich pokazów i seansów filmowych oraz atrakcji tematycznych. W cenie biletu zawarty jest VAT. Nie można łączyć ze sobą różnych ofert zniżkowych.
Osoby, będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub te, które wykraczają przeciwko     postanowieniom bezpieczeństwa wymienionym w punkcie 3, mogą otrzymać zakaz wstępu na teren     Parku albo mogą zostać z tego terenu usunięte, bez możliwości otrzymania zwrotu lub częściowego     zwrotu zapłaconego wstępu.
Sprzedaż bonów, biletów wstępu lub kart wolnego wstępu HANSA-PARK nie jest dozwolone ani na terenie parku ani na parkingu.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

a)     Psy są mile widzianymi gośćmi, muszą jednak być prowadzone na smyczy i zawsze pod opieką. Poza tym obowiązuje aktualna wersja regulaminu kraju związkowego Szlezwiku-Holsztyna dotyczącego psów.  Ze względu na higienę, warunkiem wstępu psów na teren parku jest posiadanie przez ich właścicieli woreczków pomocniczych służących do uprzątnięcia psich odchodów. Na pokazy, urządzenia przejażdżkowe oraz na specjalnie określone obszary parku psy nie mają wstępu. Przyprowadzanie innych zwierząt domowych nie jest dozwolone.
b)     Należy absolutnie stosować się do przepisów przeciwpożarowych na terenie parku. Wzniecanie ognia jest surowo zabrone. Na wszystkich atrakcjach, w ich obszarach oczekiwania, budynkach i restauracjach palenie jest zabronione. Ze względu na naszych małych gości palenie dozwolone jest na pozostałym terenie parku tylko w wyznaczonych strefach dla palaczy. Na całym terenie parku grylowanie jest niedozwolone. W obozie traperów grilowanie jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu, na grilach udostępnionych przez Park.
c)    W interesie utrzymania parku dla wszystkich gości, odwiedzający nie mogą opuszczać wyznaczonych dróg i placów. Wstęp na oznaczone obszary scen i zaopatrzenia nie jest dozwolone.
d)    Posiadanie oraz noszenie broni lub niebezpiecznych narzędzi (pistolety, noże, łańcuchy, kastety itd.)     jest na terenie Parku zabronione, podobnie jak noszenie, stosowanie lub posiadanie przedmiotów typu rasistowskiego, ksenofobicznego, niezgodnego z Konstytucją, każdego rodzaju dyskryminujących innych lub gloryfikujących przemoc oraz zachowania tego rodzaju. Służby ochronne przy wejściu do Parku oraz na terenie Parku są upoważnione do przeprowadzania rewizji odzieży i posiadanych przedmiotów u osób, które na skutek swojego zachowania lub innych wskazówek są  podejrzane o posiadanie przedmiotów zabronionych w myśl niniejszego Regulaminu. Przedmioty zabronione mogą zostać zabezpieczone. Kto nie wyrazi zgody na tego rodzaju kontrolę lub oddanie zabronionych przedmiotów, traci bezzwrotnie prawo wstępu na teren Parku.
e)    We własnym interesie należy zawsze stosować się do zaleceń pracowników HANSA-PARK i innych osób upoważnionych do realizacji prawa gospodarza terenu.
f)     Umyślne hałasowanie oraz głośne używanie urządzeń muzycznych jest niedozwolone.
g)     Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich gości, nie wolno na terenie parku poruszać się na deskorolce lub na innych urządzeniach na rolkach.
h)     Napędzane silnikowo wszelkiego rodzaju pomoce w poruszaniu się, jak na przykład elektromobile lub elektryczne wózki inwalidzkie jako pomoce ortopedyczne, mogą być używane na terenie parku ze względów ubezpieczeniowych tylko po wcześniejszym wydaniu przez nas pisemnego zezwolenia.
i)     Ze względów bezpieczeństwa nasze atrakcje są monitorowane i nagrywane.
j)     Konieczne jest noszenie odpowiedniego ubrania oraz pełnych butów. Niedozwolone jest jedzenie i picie na atrakcjach oraz pokazach pod dachem.
k)    Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych.
l)     Kąpiel w jeziorach jest niedozwolona.

4. Korzystanie z atrakcji i urządzeń w parku rozrywki

Będące w użyciu urządzenia w parku rozwywki stoją do Państwa dyspozycji w ramach danego regulaminu użytkowania (wskazówki bezpieczeństwa). Należy zawsze stosować się do przepisów bezpieczeństwa, znajdujących się w obszarze wejścia na atrakcję oraz do poleceń pracowników HANSA-PARK. Noszenie przy sobie luźnych przedmiotów na przejażdżkach nie jest dozwolone ze względów bezpieczeństwa. W szczególności należy przed rozpoczęciem przejażdżki zabezpieczyć takie przedmioty jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, klucze i inne. Za przedmioty odłożone HANSA-PARK nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Robienie zdjęć oraz nagrań wideo podczas korzystania z szybkich atrakcji przejażdżkowych nie jest dozwolone ze względów bezpieczeństwa. Zabronione jest również uzywanie kamer GoPro i aparatów w telefonach komórkowych podczas jazdy nawet przy użyciu pasów, kamer na hełmach i stojaków do kamer wszelkiego rodzaju. Na wszystkich innych atrakcjach zabrania się robienia zdjęć przy użyciu flesza, a podczas pokazów również filmowania. Jeżeli umyślnie nie zastosują się Państwo do regulaminu użytkowania, wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji obsługi lub poleceń pracowników HANSA-PARK, mogą Państwo zostać wykluczeni z możliwości korzystania z atrakcji, bez możliwości składania rozszczeń. To samo dotyczy również „przepychania się” w kolejkach. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszystkie szkody, które powstały z powodu niestsowania się do istrukcji obsługi i ostrzeżeń, jak na przykład posiadanie luźnych przedmiotów lub umyślne zniszczenie.   

Na niektórych atrakcjach przejażdżkowych obowiązują szczególne przepisy dotyczące odpowiedniego wzrostu, wymaganego wieku i stanu fizycznego. Reguły te dotyczą również gości niepełnosprawnych! HANSA-PARK jest upoważniony do wykluczenia ze względów bezpieczeństwa poszczególnych osób (np. ze względu na wzrost, budowę ciała lub ograniczenia psychiczne lub fizyczne) z możliwości korzystania z danej atrakcji przejażdzkowej.
 
Proszę pamiętać o tym, że opiekunowie oraz goście niepełnosprawni, którzy spełniają podstawowe wymagania i przepisy bezpieczeństwa HANSA-PARK, właśnie wtedy muszą również podejmować decyzję na własną odpowiedzialność, czy dana atrakcja jest dla nich odpowiednia. Proszę również wziąć pod uwagę, że opiekunowie są całkowicie odpowiedzialni za czyny powierzonych im osób.
Atrakcje przejazdżkowe, przedstawienia, pokazy filmowe i inne atrakcje mogą być odwiedzane dowoloną ilość razy. Aby nie utrudniać sytuacji czekających gości, należy po użyciu opuścić atrakcję i udać się znowu do wejścia.   

Przy silnym wietrze, złej widoczności, podczas burzy i innych szczególnych okolicznościach pogodowych jesteśmy upoważnieni do zamykania poszczególnych urządzeń i atracji w celu ochrony odwiedzających. Urządzenia i atrakcje mogą być również zamykane w celach renowacyjnych lub kontroli technicznej bez wcześniejszego uprzedzenia. Parady i pokazy mogą zostać przesuniete lub odwołane bez zapowiedzi. Zamknięcie lub nieużytkowanie poszczególnych atrakcji ze względu na siłę wyższą jak np. przerwa w dostawie pradu, burza i zamieć, oraz ze względu na prace serwisowe itd., nie upoważniają do roszczeń o zwrot, częściowy zwrot lub obniżkę ceny wstępu.

5. Korzystanie z placów zabaw

Korzystanie z urządzeń do zabawy, łączek do zabaw i tym podobnych urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność. 

6. Obowiązek nadzoru

Zwracamy uwagę wszystkim rodzicom i osobom towarzyszącym grupom na to, aby sumiennie spełniali swój obowiązek nadzorowania, ponieważ my nie możemy ich z tego obowiązku zwolnić. W tych ramach osoby towarzyszące oraz rodzice ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, spowodowane przez podopiecznych. Proszę zawsze uważać na swoje dzieci! 

7. Odpowiedzialność

Ponosimy odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo ze strony naszych pracowników. W szczególności nie przejmujemy odpowiedzialności za rzeczy przyniesione. Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje zagrożeń dla życia i zdrowia. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty, które zostały przekazane naszym pracownikom lub pozostawione w parku.

8. Zgłoszenie szkody

Wszystkie urządzenia w parku są starannie pielęgnowane i monitorowane. Jeżeli jednak przytrafi się Państwu szkoda bez własnej winy, to proszę zgłosić ją w informacji przed opuszczeniem terenu parku. Proszę zgłosić się rownież wtedy, jeśli istnieje powód do przyjęcia, że przez jakieś zdarzenie może ewentualnie później powstać jakaś szkoda. Prawo do odszkodowania jest wykluczone, jeśli zgłoszenie możliwej lub przypuszczalnej szkody nastąpi dopiero po opuszczeniu terenu parku. 

9. Reklama i oferowanie towarów i usług oraz zdjęcia do celów komercyjnych

Reklama na terenie parku i parkingach, jak i oferowanie towarów i usług, robienie zdjęć w celech komercyjnych sa dozwolone jedynie po uzyskaniu wcześniejszej, pisemnej zgody kierownictwa.  Dotyczy to również przerowadzania sondaży i spisów. Reklama i ogłoszenia organizacji, związków, wspólnot intersów jak i własnych pomysłów przy użyciu wszelkiego rodzaja środków są zabronione na terenie parku, parkingach, w budynkach i na atrakcjach przejażdżkowych itd. i w każdym indywidualnym przypadku prowadzą do wydania zakazu wstępu, roszczeń cywilno-prawnych oraz doniesienia karnego z powodu zakłocania miru domowego.

10. Zdjęcia i nagrania filmowe przez HANSA-PARK

Na terenie HANSA-PARK robi się zdjęcia i nagrywa filmy. Obszary nagrywania i atrakcje są odpowiednio oznaczone. Proszę unikać tych obszarów, jeśli nie życzą Państwo sobie, aby Wasze zdjęcia były pokazywane publicznie lub proszę powiadomić o tym ekipę filmową/fotograficzną. Jeśli to nie nastąpi, to przyjmujemy, że możemy nieodpłatnie korzystać z tych nagrań. Możemy również zrobić zdjęcie odwiedzającego, który nie wyraża zgody, aby niedopuścić do upublicznienia jego wizerunku na wszelkich platformach.

11. Prawa gospodarza

Park rozrywki jest upoważniony do usunięcia z terenu parku osób, które nie stosują się do regulaminu parku albo nie posiadają prawa wejścia bez możliwości uzyskania odszkodowania. Kto przeszkadza innym gościom, nie stosuje się do instrukcji obsługi urządzeń lub do wskazówek pracowników, może zostać wyrzucony z terenu parku. Nie ma się wtedy prawa do roszczeń o zwrot ceny biletu wstępu ani jego części. 

A teraz życzymy Państwu beztroskiego dnia i wiele radości w HANSA-PARK!


Sierksdorf, 01.09.2015

marginalny Tresc