HANSA-PARK

Sekundärnavigation

Rollercoaster

Innehåll

Datasäkerhet

Vårt åtagande

Vi vill även online erbjuda dig den service som du förväntar av oss. Dataskydd och datasäkerhet för besökare och användare har därvid hög prioritet för HANSA-PARK.

Denna deklaration över dataskydd förklarar vilka informationer vi - HANSA-PARK-Freizeit - und Familienpark GmbH & Co. KG – insamlar under ditt besök på våra hemsidor och hur dessa informationer används och skyddas. Den gäller inte för företags eller privatpersoners hemsidor som har länkar till denna eller andra HANSA-PARKs hemsidor.

Varför personuppgifter?

För att få tillträde till vår offentliga hemsida behövs i grunden inte personuppgifter.
Inom ramen för vissa användningar kan det hända att du tillfrågas om personuppgifter. Om du vill behålla uttryckligen efterfrågade data för dig själv, kan det hända att vi inte

 • ger tillträde till vissa delar av vår hemsida,
 • kan behandla din beställning eller reservering,
 • kan skicka nyhetsbrevet till dig,
 • kan sända önskad information till dig,
 • eller inte kan ta kontakt med dig

Insamlade data

Två olika typer av data samlas in från dig:

a) Data ställda till förfogande av dig
Vi ber dig att i följande fall fylla i dina data i våra registrerings- eller onlineformulär:

 • Användning av våra “online-shops”
 • Beställning av presentkort
 • Förfrågningar om reservering, bokning, journalistackreditering etc .via våra hemsidor
 • Registrering för vårt nyhetsbrev
 • Användning av vårt „kontaktformulär“ på våra hemsidor
 • Användning av vårt „HANSA-PARK språkrör“ i HANSA-PARKs feedback-system på plats i parken
 • Anmälan av ditt intresse för HANSA-PARK-produkter eller tjänster
 • Vid deltagande i lotterier.

Följande data i våra online formulär krävs i regel för att kunna behandla din fråga, registrering eller beställning:

 • titel
 • förnamn
 • efternamn
 • gatuadress
 • postnummer, ort och land
 • E-postadress
 • ev. födelsedatum
 • ev. telefon- eller mobilnummer
 • ev. betalningsinformationer

Därutöver finns i vissa formulär några fält som du inte måste fylla i. Du kan fylla i dem om du vill bidraga till att förbättra våra tjänster till dig.

b) på våra hemsidor automatiskt insamlade data

Protokollföring av IP-adressen
Vid besök på vår hemsida protokollför vi din IP-adress (d.v.s. internetadressen för din dator, inte din E-postadress) och andra allmänna användardata. Informationer om vilka delar av vår hemsida du besöker och hur länge du stannar där sammanförs med samma användardata för alla besökare på vår hemsida. Vi får därmed, i ett anonymiserat förfarande utan möjlighet att gå tillbaka till enstaka personer och med sträng åtskillnad av varje typ av personuppgifter, reda på det sammanfattade antalet besökare, den genomsnittliga besökstiden på sidan, de besökta sidorna etc.
De på så sätt sammanfattade uppgifterna om användningen av vår hemsida hjälper oss att utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster.

Cookies

Cookies är små filer som lokalt har sparats i mellanminnet hos besökarens internet-browser. Cookies möjliggör igenkännandet av browsern. Även HANSA-PARK använder “cookies” för att få reda på hur hemsidan används och om allt fungerar störningsfritt.

Våra cookies behandlar inga personuppgifter. Genom dem kan heller ingen information från din dator efterfrågas. Andra hemsidors cookies på din hårddisk uppsöks inte. Vidarelämning till tredje man sker inte.

Du kan i dina browserinställningar vägra att acceptera cookies. Det kan då hända att inte all information från och användningar av vår hemsida fungerar fullt ut eller kan fås fram.

Click through URL

„Click through URLs“ är länkar som särskilt förekommer i många e-postmeddelanden. När du klickar på dessa når du enbart på väg genom vårt datasystem den hemsida som du vill nå. Vi mäter med dessa intresset för vissa ämnen. Denna information knyts inte till individuella e-postadresser.

När vi levererar konkreta tjänster eller ett online-köp av produkter äger rum lagras din e-postadress i våra underlag såvida det är tillåtet enligt rättsliga regler.

Nyhetsbrev

När du vill beställa våra nyhetsbrev behöver vi förutom din e-postadress bekräftelse på att du äger denna e-postadress och är införstådd med mottagandet av nyhetsbrev.
Dessa data samlas bara in för att kunna skicka nyhetsbrev till dig och dokumentera vår rätt därtill. Data lämnas inte vidare till annan. Beställningen av nyhetsbrev och ditt medgivande att spara E-postadressen kan när som helst återkallas.

Användning och spridning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter bara för vår egen tekniska administration av hemsidan och för att uppfylla dina önskemål och förfrågningar och vid begäran om broschyrer och säsongskort. I detta fall använder vi dessa data också för egna produktrelaterade undersökningar och egna marknadsföringsändamål, och då bara i erforderlig omfattning. Vi offentliggör dessa data gentemot statliga instanser bara då det är rättsligt föreskrivet. Våra medarbetare förpliktas av oss att värna om förtrolighet. I inga fall lämnas data vidare till tredje man.

Användning av etracker

På vår hemsida insamlas och lagras data i marknadsförings– och optimeringssyfte medelst teknologi från firman etracker GmbH (www.etracker.com). Ur dessa data kan i pseudonymform användarprofiler skapas. Till detta kan cookies användas. Cookies är små filer som lokalt har sparats i mellanminnet hos besökarens internet-browser. Cookies gör det möjligt att känna igen internet-browsern.

Med etracker-teknologi insamlade data används inte utan särskilt medgivande från den berörde till att personligen identifiera sidans besökare och sammanförs inte med personuppgifter för pseudonymens bärare. Datainsamlingen och datalagringen kan när som helst motsägas med framtida verkan.

Ditt beslut

Du har rätt att skriftligen efterfråga och motta information

Du har rätt att skriftligen efterfråga och motta information från HANSA-PARK om vilka data vi har lagrat över din person (t ex namn, adress).

På vår hemsida my.hansapark.de har du möjlighet att själv radera dina uppgifter under menypunkten „Meine Daten“. Klicka på knappen „Account löschen“ och följ de kommande stegen.

För närvarande är det inte möjligt för dig som användare att på HANSA-PARKs andra hemsidor själv avaktivera resp. radera dina personuppgifter. Vi gör det på begäran gärna för dig. Var vänlig sänd epost i ärendet till vår dataskyddspersonal via adressen datenschutz[at]hansapark.de.

Säkerhet

För att skydda dina hos oss lagrade personuppgifter mot oberättigat tillträde och missbruk har vi vidtagit omfattande tekniska och företagsinterna säkerhetsåtgärder. Våra säkerhetsprocedurer kontrolleras ständigt och anpassas efter nya teknologier.

Bl. a. skyddar vi dina kunddata med vederbörliga passwords och med servrar som skyddas av s k brandväggar. Data som du sänder oss medan du använder hemsidan överförs till oss medelst SSL-koderingsteknologi (Secure Socket Layer).

Servrarna för våra hemsidor finns i Nürnberg och Falkenstein i Tyskland.

Länkar och annonser från andra på HANSA-PARKs hemsida

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor som administreras av andra, oberoende, även om de eventuellt använder HANSA-PARKs logo och märken och därför liknar de av HANSA-PARK administrerade hemsidorna.
Detta borde visas på respektive främmande websida eller i användarvillkoren eller dataskyddspolicyn.

HANSA-PARK har ingen kontroll över innehåll eller administration av främmande hemsidor och är inte ansvarig för information som finns på dessa hemsidor. Därutöver är HANSA-PARK heller inte ansvarig för uppfyllande av beställningar eller tjänster som aktiveras över de främmande hemsidorna, inte heller för dessa hemsidors integritetsskyddspolicy.

Dessa andra hemsidor samlar eventuellt in data när de anropas. Var vänlig informera dig om deras dataskyddsriktlinjer.

Integritetsskyddspolicy, användarvillkor och allmänna affärsvillkor

Denna integritetsskyddspolicy gäller tillsammans med våra användarvillkor och de allmänna affärsvillkoren.

Aktualisering och ändring av integritetsskyddspolicyn

HANSA-PARK kan alltid anpassa och ändra denna policy. Om du har anmärkningar på eller frågor om denna personuppgiftsskyddsriktlinje eller andra riktlinjer för denna hemsida, var vänlig kontakta oss via epost.

Integritetsskyddspolicys giltighet

Användningen av denna hemsida regleras enligt denna integritetsskyddspolicy. Om du inte instämmer i denna ber vi dig att inte använda vår sida.

Din kontaktperson

Vid frågor, kommentarer eller besvär i samband med vår integritetsskyddspolicy och hanteringen av dina personliga data kan du vända dig skriftligen till vår dataskyddspersonal, som står till ditt förfogande under följande adress:

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Wolfgang Wiemann
Am Fahrenkrog 1
23730 Sierksdorf
Epost: datenschutz[at]hansapark.de

För ytterligare frågor står vi gärna till ditt förfogande under epostadressen infos[at]hansapark.de eller på telefon på +49 (0) 4563 474-0.

Marginell Innehåll