Hanse in Europa mit Nessie

Bæredygtighed

For en bæredygtig udvikling til beskyttelse af miljøet

Lige fra parkens åbning har „miljø & bæredygtighed“ altid været et yderst vigtigt emne for os. Bag kulisserne fortsætter vi år for år vores konsekvente bestræbelser på at prioritere miljøbeskyttelse og bæredygtighed højt med talrige byggetiltag. Som en virksomhed, der allerede i 2002 blev præmieret for sin miljøbeskyttelse med Miljøprisen fra Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft, udløser vi med faciliteter som fotovoltaiske anlæg, varmegenvinding og en energieffektiv trykluftforsyning udstyret med varmevekslere, en ny dimension i vores anstrengelser for at få økonomi og økologi til at gå op i en højere enhed. Siden sæsonen 2012 har vi årligt sparet ca. 400.000 kg CO2. .

Andre eksempler på realiserede tiltag i de senere år:

  • Konsekvent omstilling til LED-lavenergipærer
  • Separat affaldssorteringsanlæg på vores byggelagerplads / genbrugsplads
  • Reducering af lydemissioner fra f.eks. „Forbandelsen fra Novgorod“
  • Bevidst etablering af „grønne tage“, f.eks. på „Midgårdsormen“
  • Ingen pesticider til ukrudtbekæmpelse
  • I overvejende grad regnvand til vanding (ca. 10.000 liter dagligt) og påfyldning af vandforlystelserne
  • Effektiv logistik i parken med elkøretøjer