Holstentor Vorplatz

Job i HANSA-PARK

Det er menneskene, der udgør HANSA-PARK:

Vores gæster, der former parken

Vores gæster bestemmer med deres ønsker, forventninger og igennem gæsterundspørger, i hvilken retning parken udvikler sig. Vores gæster bestemmer, hvad der planlægges, og hvad der bygges. Vores gæster bestemmer parkens succes. Vores gæster har en stemme. … og kun den, der har en stemme, kan også udtrykke ønsker. Vores gæster former parken.

og vores medarbejdere, der virkeliggør forventninger!

Det er denne ekstraportion opmærksomhed forbundet med et oprigtigt smil og viljen til at præstere ud over det almindelige, der karakteriserer vores medarbejdere og parken. Tjenesteydelser er en hjertesag og en holdning på en og samme tid. Forbundet med fremragende kvalifikationer virkeliggør vores medarbejdere vores gæsters ønsker og forventninger.

Kogge und Welle