HANSA-PARK Tickets

Prisoversigt

HANSA-PARK-prisoversigt

Alle forlystelser, der er i drift og shows er inkluderet i entréprisen. Af og til må enkelte forlystelser lukkes, også uden forudgående varsel, på grund af servicearbejder. Et krav på refundering eller en delvis refundering/prisreduktion af entréprisen kan ikke gøres gældende.

OBS: Vi beder om forståelse for, at de forskellige rabatter ikke kan kombineres med hinanden. Entrébilletter og gavekort kan ikke overføres fra én sæson til den næste. Ved anvendelse i et af de efterfølgende år, skal der evt. betales et tillæg.

Prisoversigt

Kogge und Welle
Oplevelsesbilletter (enkeltbesøg)

Oplevelsesbilletter (enkeltbesøg)

Besøgende Individuelle besøgende
Børn under 4 år Gratis adgang
Børn 4 -11 år
Kan købes i parken eller online.
€ 31,-
Fødselsdagsbørn til og med den 12. fødselsdag
(Gælder kun på fødselsdagen, medbring venligst attest.)
Køb er kun mulig i parken.
Gratis adgang
Besøgende fra 12 år
Kan købes i parken eller online.
€ 39,50
Voksne fra 60 år
Køb er kun mulig i parken. Indeholdt er én kagekuvert.
€ 31,-


Gælder kun for enkeltpersoner. Grupper skal tilmeldes på forhånd.

Vores tip: Tak for besøget-kort

  • Reserver på besøgsdagen i parken dit personlige tak-for-besøget-kort og få på den anden besøgsdag i denne sæson en entrébillet til en tak-for-besøget-pris på € 19,-.  
  • Tilbuddet er personligt og gælder kun den første besøgsdag, inden du forlader parken. Det kan ikke overdrages og gælder ikke for allerede nedsatte entrébilletter.
  • Så nemt er det: Du får tak-for-besøget-kortet i Servicecenteret ved hovedindgangen mod aflevering af din betalte entrébillet.
  • For familier: Kom venligst sammen til Servicecenteret.
Éndagsbilletter for gæster med handicap

HANSA-PARK understøtter inklusion og bestræber sig derfor altid på at sikre, at mennesker med handicap kan deltage i et så stort omfang som muligt, men også så sikkert som mulig. Besøget i en fritidspark med de mange kørende forlystelser og interaktive legemuligheder lige fra rolige og til forrygende er noget helt specielt og ikke noget almindeligt. Alle gæsters sikkerhed har højeste prioritet. Derfor gælder også især de af det tyske prøveinstitut TÜV og af producenterne fastlagte regler, der skal overholdes nøje af os og vores gæster. Men: Selvom vores gæster kan opfylde alle principielle sikkerhedsbestemmelser og krav, må de i sidste ende stadigvæk selv afgøre, om forlystelsen er individuelt egnet til dem og til deres helbredstilstand.

Erfarer vi i forbindelse med offentlige legitimationspapirer, at gæster med handicap besøger parken, skal vi især passe på, at alle regler overholdes, og at den nødvendige selvbedømmelse kan ske ved gæsten selv eller - såfremt fastlagt i legitimationspapirerne - ved ledsagere. Eksperterne kalder det ”en højere fareforebyggelsespligt”.

I bedes derfor overholde vores adgangsbestemmelser nøje og informere jer om eventuelle anliggender allerede før jeres besøg. I den forbindelse står vi også gerne telefonisk eller pr. e-mail til din rådighed.

Et ønske mere: I bedes se bort fra at ville gennemtvinge undtagelser fra vores regler. Adgangsbestemmelserne fastlagt i fællesskab med diverse faggremier er bindende for os og vores medarbejdere. Påtegningen på det officielle handicapkort danner grundlag for adgangsbestemmelserne, der skal anvendes. Vi må ikke afvigende herfra foretage individuelle bedømmelser.

Også i sæsonen 2020 kan vi tilbyde rabatter til mennesker med handicap. Disse fremgår af nedenstående oversigt (ret til prisændringer forbeholdes):

Besøgende Pris pr. person
Kørestolsbrugere med handicapkort
Kun køb på stedet mulig.
Gratis entré
Gæster med handicapkort (Påtegning „Bl“)
Kun køb på stedet mulig.
Gratis entré
Gæster med handicapkort (Påtegning "H")
Vær venligst opmærksom på følgende: 1:1 hjælp er en betingelse.
Kun køb på stedet mulig.
€ 19,-
Gæster med handicapkort (alle påtegninger undtagen "H")
Kun køb på stedet mulig.
€ 31,-
Ledsagende personer af gæster med handicapkort (påtegning "B" eller "H")
Vær venligst opmærksom på, at følgende betingelser for nødvendige ledsagere samt "berettigede" ledsagere, der ønsker at erhverve en ledsagerbillet, skal være opfyldt: Du skal være mindst 18 år gammel og i stand til at yde den nødvendige hjælp og støtte. En gensidig ledsagelse af mennesker med handicap er udelukket.
Kun køb på stedet mulig.
€ 31,-
Online-billetter

Online-Billetter

Køb éndagsbilletten online, print den ud hjemme og så af sted direkte til HANSA-PARK!

Billetter (grupper)

Billetter (grupper)

Børne- og ungdomsgrupper* fra 10 betalende personer til og med 17 år

Besøgende Individuelle besøgende
1-dags-billet € 21,00
2 ledsagere af grupper med 10 til 20 betalende børn/unge
Ved grupper med mindst 21 betalende børn/unge gælder reglen for gratis adgang med 1:10.)
Gratis adgang
Yderligere ledsagere over 18 år
Som ledsagere gælder kun lærere og forældremyndigheds-indehavere.
€ 31,00

Grupper fra 20 betalende personer

Besøgende Individuelle besøgende
1-dags-oplevelsesbillet € 31,00

Gæster i deres bedste alder* (60 +) fra 10 betalende personer

Besøgende Individuelle besøgende
1-dags-billet
Indeholdt er én kagekuvert.
€ 21,00

Tilmeldingsfrist min. 2 arbejdsdage før jeres planlagte besøg.

Sæsonkort 2020

Priser på sæsonkort

Kampagnepris indtil 27. marts 2020: € 75,- pr. person

gyldig fra 28. marts til 18. oktober 2020.

Ekstra fordel for alle voksne sæsonkortindehavere ved køb og betaling indtil 27. marts2020: Endagsparkeringstakst kun € 1,- i stedet for € 5,- (1 parkeringsbillet pr. besøgsdag for personbiler på HANSA-PARKs store parkeringsplads, dog med forbehold af fri kapacitet).

Datoen for betalingsmodtagelsen er afgørende.

Regulær pris fra 28. marts 2020: € 90,00 pr. person.