HANSA-PARK Tickets

Prisoversigt

HANSA-PARK-prisoversigt

Alle forlystelser, der er i drift og shows er inkluderet i entréprisen. Af og til må enkelte forlystelser lukkes, også uden forudgående varsel, på grund af servicearbejder. Et krav på refundering eller en delvis refundering/prisreduktion af entréprisen kan ikke gøres gældende.

OBS: Vi beder om forståelse for, at de forskellige rabatter ikke kan kombineres med hinanden. Entrébilletter og gavekort kan ikke overføres fra én sæson til den næste.

Prisoversigt

Kogge und Welle
Oplevelsesbilletter (enkeltbesøg)

Oplevelsesbilletter (enkeltbesøg)

Besøgende Individuelle besøgende
Børn under 4 år Gratis adgang
Børn 4 -11 år
Kan købes online.
€ 31,-
Fødselsdagsbørn til og med den 12. fødselsdag
(Gælder kun på fødselsdagen, medbring venligst attest.)
Køb er kun mulig i parken. Aber Online-Besuchstagsreservierung erforderlich!
Gratis adgang
Besøgende fra 12 år
Kan købes online.
€ 39,50


Gælder kun for enkeltpersoner. Grupper skal tilmeldes på forhånd.

Éndagsbilletter for gæster med handicap

HANSA-PARK understøtter inklusion og bestræber sig derfor altid på at sikre, at mennesker med handicap kan deltage i et så stort omfang som muligt, men også så sikkert som mulig. Besøget i en fritidspark med de mange kørende forlystelser og interaktive legemuligheder lige fra rolige og til forrygende er noget helt specielt og ikke noget almindeligt. Alle gæsters sikkerhed har højeste prioritet. Derfor gælder også især de af det tyske prøveinstitut TÜV og af producenterne fastlagte regler, der skal overholdes nøje af os og vores gæster. Men: Selvom vores gæster kan opfylde alle principielle sikkerhedsbestemmelser og krav, må de i sidste ende stadigvæk selv afgøre, om forlystelsen er individuelt egnet til dem og til deres helbredstilstand.

Erfarer vi i forbindelse med offentlige legitimationspapirer, at gæster med handicap besøger parken, skal vi især passe på, at alle regler overholdes, og at den nødvendige selvbedømmelse kan ske ved gæsten selv eller - såfremt fastlagt i legitimationspapirerne - ved ledsagere. Eksperterne kalder det ”en højere fareforebyggelsespligt”.

I bedes derfor overholde vores adgangsbestemmelser nøje og informere jer om eventuelle anliggender allerede før jeres besøg. I den forbindelse står vi også gerne telefonisk eller pr. e-mail til din rådighed.

Et ønske mere: I bedes se bort fra at ville gennemtvinge undtagelser fra vores regler. Adgangsbestemmelserne fastlagt i fællesskab med diverse faggremier er bindende for os og vores medarbejdere. Påtegningen på det officielle handicapkort danner grundlag for adgangsbestemmelserne, der skal anvendes. Vi må ikke afvigende herfra foretage individuelle bedømmelser.

Også i sæsonen 2020 kan vi tilbyde rabatter til mennesker med handicap. Disse fremgår af nedenstående oversigt (ret til prisændringer forbeholdes):

Besøgende Pris pr. person
Kørestolsbrugere med handicapkort
Kun køb på stedet mulig. Forud for besøget kræves en online-besøgsreservering.
Gratis entré
Gæster med handicapkort (Påtegning „Bl“)
Kun køb på stedet mulig. Forud for besøget kræves en online-besøgsreservering.
Gratis entré
Gæster med handicapkort (Påtegning "H")
Vær venligst opmærksom på følgende: 1:1 hjælp er en betingelse.
Kun køb på stedet mulig. Forud for besøget kræves en online-besøgsreservering.
€ 19,-
Gæster med handicapkort (alle påtegninger undtagen "H")
Kun køb på stedet mulig. Forud for besøget kræves en online-besøgsreservering.
€ 31,-
Ledsagende personer af gæster med handicapkort (påtegning "B" eller "H")
Vær venligst opmærksom på, at følgende betingelser for nødvendige ledsagere samt "berettigede" ledsagere, der ønsker at erhverve en ledsagerbillet, skal være opfyldt: Du skal være mindst 18 år gammel og i stand til at yde den nødvendige hjælp og støtte. En gensidig ledsagelse af mennesker med handicap er udelukket.
Kun køb på stedet mulig. Forud for besøget kræves en online-besøgsreservering.
€ 31,-
Online-billetter

Online-Billetter

Køb éndagsbilletten online, print den ud hjemme og så af sted direkte til HANSA-PARK!

Følgende betalingsarter står til rådighed online: VISA (med Verified by VISA), Mastercard (med Mastercard Secure Code), Giropay eller straksoverførsel

Sæsonkort 2021

Priser på sæsonkort

Kampagnepris indtil 31. marts 2021: € 85,- pr. person

Gyldig fra og med købsdato indtil udløbet af sæsonen den 18. oktober 2020 og alle åbningsdage i sæsonen 2021 fra 01. april til 17. oktober 2021.

Ekstra fordel for alle voksne sæsonkortindehavere ved køb og betaling indtil 18. oktober 2020: Endagsparkeringstakst kun € 0,- i stedet for € 5,- (1 parkeringsbillet pr. besøgsdag for personbiler på HANSA-PARKs store parkeringsplads, dog med forbehold af fri kapacitet).

1 parkeringsbillet pr. besøgsdag for personbiler på HANSA-PARKs store parkeringsplads, dog med forbehold af fri kapacitet.

Datoen for betalingsmodtagelsen er afgørende.

Regulær pris fra 01. april 2021: € 100,00 pr. person.