København

Graue Welle - Hansa-Park

København (middeldansk Køpmannæhafn = "købmændenes havn") var et vigtigt knudepunkt for købmændenes handelsvirksomhed. Byens gunstige geografiske beliggenhed gjorde det muligt, at et stort antal skibe kunne lægge til samtidig, og at varerne kunne lastes og losses.

Wildersgade 41

Bindingsværksbygningen er fra det 18. årh. og huser i dag et arkitektfirma.

"HANSEFORBUNDET i EUROPA"

oversigt over Land "HANSEFORBUNDET i EUROPA"

Tema "HANSEFORBUNDET i EUROPA"