London

Graue Welle - Hansa-Park

Englands hovedstad er i dag et af verdens vigtigste kultur-, finans- og handelscentre. I Hanseforbundets tid lå hansekontoret "Stalhof" i London. Om navnets oprindelse hersker der den dag i dag uenighed. Det formodes, at verbet "stalen" (nederl. udmærke / plombere) er ansvarlig for den første del af navnet. Under arkæologiske udgravninger fandt man mange bly- og voksplomber, der tidligere blev anvendt til fortoldning af klæde eller som oprindelsessegl. Begrebet kontor har været anvendt siden det 16. årh. om købmændenes kontorer og forretningslokaler. Før den tid talte man om hus eller gård.

The Tankard (Amelia Street)

Bygningen huser i dag en populær restaurant med navnet "The Tankard". Oversat betyder det drikkekrus

"HANSEFORBUNDET i EUROPA"

oversigt over Land "HANSEFORBUNDET i EUROPA"

Tema "HANSEFORBUNDET i EUROPA"