Hanse in Europa Wimpel

HANSA-PARK-våbenskjold

HANSA-PARK-våbenskjold

På det middelalderlige Hanseforbunds tid fandtes der hverken apps eller emoticons. I stedet havde familier, sogne og byer våbenskjold, der blev skabt efter helt bestemte regler.

Helt i overensstemmelse med den konsekvente gennemførelse af Hanseforbundets tid i parken har vi bedt en heraldiker om udarbejdelse af et våbenskjold til os.

… og sådan er det sat sammen:
Tårnet i våbenskjoldets midte er en i det store og hele virkelighedstro fremstilling af KÄRNAN i Helsingborg. Efter den har vi opkaldt vores signature-ride, „KÄRNANS ed“, der blev åbnet i 2015.

Den takkede rød-hvide deling af skjoldet hentyder til det slesvig-holstenske nældeblad. Vi har til huse i Slesvig-Holsten, og nu er vi også forbundet med „vores“ delstat via vores våben.

De to bannere på hjelmprydelsen gengiver Hanseforbundets farver, der er typiske i opstillingen „hvid over rød“. Den samme opstilling finder man også i visse hanseatiske byvåbener. Bannerne i hjelmprydelsen støtter sig derimod til de holstenske grevers våben.

En krone forekommer ligeledes i mange hansestæders våbenskjold. Den midterste stang, som kronen er fastgjort på, minder om masten (med udkigstønde) på en kogge.

Til sidst: Lidt efter lidt vil våbenskjoldet blive synligt hos os i parken. Men bare rolig: Det vil ske helt diskret og vil ikke erstatte vores kogge, men derimod supplere den.

HANSA-PARK-våbenskjold